QUÀ TẶNG VÀ HỌC PHÍ

  07/08/2017

QUÀ TẶNG

Tiết kiệm 10% - 15% khi đóng các khóa combo 

Tặng 01 balo trị giá 400.000VND cho học viên đóng học phí trước ngày khai giảng 05 ngày làm việc (áp dụng cho học viên đóng các khóa combo).

Tặng 5%học phí cho học viên đóng học phí nhóm 2-3 người.

Tặng 10%học phí cho học viên đóng học phí nhóm 4 người trở lên.

Vui lòng theo dõi website: http://yukicenter.com/ và Fanpage: Yuki Center để cập nhật các chương trình ưu đãi khác.

HỌC PHÍ

Trình độ

Khóa học/ Chương trình học

Thời lượng

Học phí

 

 

 

 

 

N5

Combo: Trọn gói trình độ N5 (S1 + S2)

1,5h x 85 buổi

(7.5tháng)

3.500.000 VND

Lớp N5 – Giai đoạn 1 (S1)

1,5h x 45 buổi

(4 tháng)

2.000.000 VND

Lớp N5 – Giai đoạn 2 (S2)

1,5h x 40 buổi

(3.5 tháng)

2.000.000 VND

Lớp N5 cấp tốc (Yuki 1)

3h x 60 buổi

(03 tháng)

5.000.000 VND

Lớp ôn tập N5 – 1 (O1)

1.5h x 10 buổi

(0,5 tháng)

1.000.000 VND

Lớp ôn tập N5 – 2 (O2)

1.5hx10 buổi

(0,5 tháng)

1.000.000 VND

Lớp giao tiếp N5 (GT1)

1,5h x 20 buổi

(1,5 tháng)

2.000.000 VND

 

 

 

 

 

N4

Combo: Trọn gói trình độ N4 (S3 + S4)

1,5h x 85 buổi

(7.5 tháng)

4.300.000 VND

Lớp N4 – Giai đoạn 1 (S3)

1,5h x 32 buổi

(2.5tháng)

2.000.000 VND

Lớp N4 – Giai đoạn 2 (S4)

1,5h x 50 buổi

(4tháng)

3.000.000 VND

Lớp N4 cấp tốc (Yuki 2)

3h x 60 buổi

(03 tháng)

5.000.000 VND

Lớp ôn tập N4 – 1 (O3)

1.5h x 10 buổi

(0,5 tháng)

1.200.000 VND

Lớp ôn tập N4 – 2 (O4)

1.5hx10 buổi

(0,5 tháng)

1.200.000 VND

Lớp giao tiếp N4 (GT2)

1,5h x 20 buổi

(1,5 tháng)

2.000.000 VND

 

 

N3

Lớp N3 – Giai đoạn 1 (T1)

1,5h x 50 buổi

(4 tháng)

4.000.000 VND

Lớp N3 – Giai đoạn 2 (T2)

1,5h x 50 buổi

(4 tháng)

4.000.000 VND

Lớp luyện thi N3

1,5h x 30 buổi

(2.5 tháng)

3.000.000 VND

N2

Lớp luyện thi N2

1,5h x 50 buổi

(1.5 tháng)

5.000.000 VND

 

Tiếng Nhật cho Trẻ em – 1 (Kids 1)

2h x 12 buổi

(3 tháng)

2.400.000 VND

 

Tiếng Nhật cho Trẻ em – 2 (Kids 2)

2h x 12 buổi

(3 tháng)

2.400.000 VND

 

Combo: Trọn gói trình độ N5, N4 & Lớp ôn tập

(Dành riêng cho DHS YUKI)

 

Đến khi xuất cảnh

10.000.000 VND

 

Combo: Trọn gói 1,5 năm

(Được linh hoạt chuyển lớp)

 

18 tháng

12.000.000 VND

 

Bình luận

Tin tức mới

HỌC TIẾNG NHẬT

HỌC TIẾNG NHẬT

Chương trình Tiếng Nhật cho mọi người của Nhật ngữ YUKI được xây dựng để giúp các bạn học viên được học và thực hành tiếng Nhật chuẩn mực.