[NHẬT NGỮ YUKI] V/V: THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ NGÀY 17/07/2017

  17/07/2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học do mưa bão

Công ty TNHH Thương mại và Đào tạo Nhật Linh – Trung tâm Nhật ngữ Yuki xin trân trọng thông báo đến toàn thể quý thầy cô, quý học viên và toàn bộ cán bộ nhân  viên Yuki lịch nghỉ ngày 17/07/2017 như sau:

Đối với toàn thể quý thầy cô, quý học viên: Nghỉ dạy và nghỉ học các ca  13h30-16h30, 17h30-19h và 19h-20h30  ngày 17/07/2017.

Đối với toàn bộ cán bộ nhân viên Yuki: Các nhân viên trong công ty sắp xếp công việc, nếu không có công việc quan trọng có thể thu xếp để về sớm.

 Kể từ sáng ngày 18/07/2017 công ty sẽ hoạt động bình thường (nếu không có thông báo tiếp theo).

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Yoichi Imamura 

Bình luận

Tin tức mới