Lịch thi các kỳ thi tiếng Nhật năm 2017

  22/08/2017

Miễn trách nhiệm: Đây là lịch thi tham khảo dành cho các bạn định thi tiếng Nhật để đi du học. Nhật ngữ Yuki không chịu trách nhiệm tính chính xác hay thay đổi nào với các lịch thi dưới đây. Thông tin được lấy từ trang chủ các kỳ thi, với thông tin kỳ thi tương lai chưa được đăng thì dùng cách tính ngày thi suy đoán.

LỊCH THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ JLPT

Lần thứ

Ngày thi

Hạn đăng ký

Cấp độ

Thời gian kết quả

Lần 1 (tháng 7)

2/7/2017 (C.nhật)

Tầm tháng 3 ~ tháng 4

N1,N2,N3,N4,N5

Tầm tháng 9

Lần 2 (tháng 12)

3/12/2017 (C.nhật)

Tầm tháng 8 ~ tháng 9

N1,N2,N3,N4,N5

Tầm tháng 3 năm sau


Homepage: Tiếng Nhật Tiếng Việt
Ghi chú: 5 cấp độ, N1 khó nhất, N5 dễ nhất.

LỊCH THI J.TEST (TEST OF PRATICAL JAPANESE)

Lần thứ

Ngày thi

Hạn đăng ký

Cấp độ

Thời gian kết quả

Lần 1

Ngày 15/1 (Chủ nhật)

Ngày 01 tới 16/12

AD, EF

Trong vòng 2 tuần

Lần 2

Ngày 12/3 (Chủ nhật)

Ngày 1/2 tới 17/2

AD

Như trên

Lần 3

Ngày 14/5 (Chủ nhật)

Ngày 1/4 tới 14/4

AD, G

Như trên

Lần 4

Ngày 9/7 (Chủ nhật)

Ngày 1/6 tới 16/6

AD, EF, Business

Như trên

Lần 5

Ngày 10/9 (Chủ nhật)

Ngày 1/8 tới 18/8

AD, G

Như trên

Lần 6

Ngày 19/11 (Chủ nhật)

Ngày 1/10 tới 20/10

AD, EF, Business

Như trên


Homepage: Tiếng Nhật Tiếng Việt
Ghi chú: Độ khó: AD > EF > G. Cấp Business không thi tại VN.

 

LỊCH THI NAT-TEST

Lần thứ

Ngày thi

Hạn đăng ký

Cấp độ

Thời gian kết quả

Lần 1

Ngày 12/2 (Chủ nhật)

Ngày 13/1

1Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q

Trong vòng 3 tuần

Lần 2

Ngày 9/4 (Chủ nhật)

Ngày 10/3

3Q, 4Q, 5Q

Như trên

Lần 3

Ngày 11/6 (Chủ nhật)

Ngày 12/5

1Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q

Như trên

Lần 4

Ngày 6/8 (Chủ nhật)

Ngày 7/7

3Q, 4Q, 5Q

Như trên

Lần 5

Ngày 15/10 (Chủ nhật)

Ngày 15/9

1Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q

Như trên

Lần 6

Ngày 10/12 (Chủ nhật)

Ngày 10/11

3Q, 4Q, 5Q

Như trên


Homepage: Tiếng Nhật Tiếng Việt
Ghi chú: Cấp 1Q khó nhất, 5Q dễ nhất.

 

LỊCH THI TOPJ (TOP JAPANESE)

Lần thứ

Ngày thi

Hạn đăng ký

Cấp độ

Thời gian kết quả

Lần 1

08/01/2017

21/11/2016 - 23/12/2016

Sơ cấp

Điểm online sau 10 ngày; Cấp bằng sau khoảng 25 ngày

Lần 2

05/03/2017

23/01/2017 - 17/02/2017

Sơ cấp, trung cấp

Như trên

Lần 3

14/05/2017

25/03/2017 - 28/04/2017

Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

Như trên

Lần 4

09/07/2017

22/05/2017 - 23/06/2017

Sơ cấp

Như trên

Lần 5

24/09/2017

07/08/2017 - 08/09/2017

Sơ cấp, trung cấp

Như trên

Lần 6

12/11/2017

25/09/2017 - 20/10/2017

Sơ cấp, trung cấp, cao cấp

Như trên


Homepage: Tiếng Nhật Tiếng Việt
Ghi chú: Chỉ ghi kỳ thi tổ chức tại Sài Gòn. Tại các địa phương khác: Xin xem hompage.


 

LỊCH THI KỲ THI BJT (TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI)

Lần thứ

Ngày thi

Hạn đăng ký

Cấp độ

Thời gian kết quả

Lần 1 (tháng 6)

26/6/2016 (C.nhật)

01/03/2016 (thứ 3) ~ 18/05 (thứ 6)

1 cấp độ

Trung tuần tháng 8

Lần 2 (tháng 11)

20/11/2016 (C.nhật)

01/07/2016 (thứ 6) ~ 12/10 (thứ 4)

1 cấp độ

Trung tuần tháng 1/2017


Homepage: Tiếng Nhật Tiếng Việt
Ghi chú: Chỉ 1 kỳ thi chung với cấp độ thành tích J5 tới J1 và đặc biệt J1+.


 

LỊCH THI EJU (KÌ THI LƯU HỌC NHẬT BẢN)

Lần thứ

Ngày thi

Hạn đăng ký

Cấp độ

Thời gian kết quả

Lần 1 (tháng 6)

18/6/2017 (C.nhật)

13/02/2017 ~ 10/03

1 cấp độ

22/07

Lần 2 (tháng 11)

12/11/2017 (C.nhật)

03/07 ~ 28/07

1 cấp độ

20/12


Homepage: Tiếng Nhật Tiếng Việt
Ghi chú: Môn thi tiếng Nhật của kì thi EJU.

 

LỊCH THI G-TEST (The Japanese Language G-TEST)

Lần thứ

Ngày thi

Hạn đăng ký

Cấp độ

Thời gian kết quả

Lần 1

22/05/2016

17/04/2016

(Cấp độ 1-5)

Sau 3 tuần

Lần 2

17/07/2016

19/06/2016

(Cấp độ 1-5)

Như trên

Lần 3

18/09/2016

21/08/2016

(Cấp độ 1-5)

Như trên

Lần 4

20/11/2016

16/10/2016

(Cấp độ 1-5)

Như trên

Lần 5

22/01/2017

18/12/2016

(Cấp độ 1-5)

Như trên

Lần 6

19/03/2017

19/02/2017

(Cấp độ 1-5)

Như trên


Homepage: Tiếng Nhật Tiếng Việt
Ghi chú: Đây là kỳ thi mới mở vào năm 2016. Địa điểm thi tại VN cần xác nhận.

Comment

News