Display
  08/12/2017

LỊCH THI NAT-TEST 2018

Trong năm 2018 vẫn diễn ra đầy đủ 6 đợt thi vào các tháng : 2,4,6,8,10,12. Các bạn xem ngày thi và hạn đăng ký cụ thể như sau :

  25/11/2017

LỊCH THI TOP J 2018

  25/07/2017

LỊCH THI J.TEST 2017

I. Lịch thi Part 130 – 15.01.2017 (CN) Nhận hồ sơ : 01.12 / Kết thúc nhận hồ sơ : 16.12

  11/04/2017

LỊCH THI TOP J 2017