Hiển thị
  12/04/2017

THƯ GỬI DU HỌC SINH

Thư Gửi Du Học Sinh Nhật Bản Khi xa nhà đi du học mới biết cái cảm giác một ngày ngủ 4 tiếng là như thế nào? Du học cho mới biết cái cảm giác ăn cơm tối vào lúc 12h đêm như thế nào? Du học mới biết cái cảm giác nhịn đói đạp xe gần 15 km rồi ngồi vào bàn h